אנגלית לילדים – רמה 3

הקורס מתאים לילדים המסוגלים להבין שיחות פשוטות ולבטא משפטים קצרים באנגלית.

בקורס זה ילדיכם יתרגלו ויישמו את אוצר המילים ואת המבנים הלשוניים שרכשו ביחידות הקודמות. ילדיכם ינהלו שיחות עם המורה בעזרת המילים שלמדו, יקראו סיפורים קצרים וישיבו לשאלות על סיפורים אלה. כמו-כן ילמדו לקרוא מילים בעלות צירופי אותיות מורכבים.
בסיום הקורס ילדיכם ירכשו את הביטחון הנחוץ להם כדי לנהל שיחות פתוחות באנגלית, לקרוא סיפורים קצרים ולענות על שאלות באופן הממחיש את הבנת ההקשר והמסר של הסיפור.

המורים שלנו

כל המורים שלנו הם מורים מוסמכים, דוברי אנגלית כשפת אם ומומחים בהוראת אנגלית כשפה שניה לילדים. נסיונם העשיר מאפשר להם להשתמש בפעילויות אינטראקטיביות מרתקות, כדי לעודד את ילדיכם להשתתף בשיעור וליהנות מתהליך הלמידה.

המורים מתאימים את סגנון ההוראה שלהם לכל ילד באופן אישי, על פי נקודות החוזקה והחולשה של הילד. כך הם מעניקים אפילו לילד הביישן ביותר את הביטחון לדבר באנגלית.

בטיחות ברשת

ב-Langaroo, אנו מצייתים להוראות החוק להגנה על פרטיות הילד ברשת האינטרנט (COPPA). כהורי הילדים אתם תוכלו לנהל את הגדרות סביבת הלימוד שלהם, להחליט אלו תכנים הם יראו ומה יוכלו לשתף בזמן הלמידה.