אנגלית לילדים – רמה 3

הקורס מתאים לילדים המסוגלים להבין שיחות פשוטות ולבטא משפטים קצרים באנגלית.

בקורס זה ילדיכם יתרגלו ויישמו את אוצר המילים ואת המבנים הלשוניים שרכשו ביחידות הקודמות. ילדיכם ינהלו שיחות עם המורה בעזרת המילים שלמדו, יקראו סיפורים קצרים וישיבו לשאלות על סיפורים אלה. כמו-כן ילמדו לקרוא מילים בעלות צירופי אותיות מורכבים.
בסיום הקורס ילדיכם ירכשו את הביטחון הנחוץ להם כדי לנהל שיחות פתוחות באנגלית, לקרוא סיפורים קצרים ולענות על שאלות באופן הממחיש את הבנת ההקשר והמסר של הסיפור.

תכנית הלימודים:

ילדים אוהבים סיפורים. סיפור טוב מפעיל את הדמיון, עוזר ללמוד מילים חדשות ולהבין את מבני השפה הנלמדת בדרך קלה ומהנה. כדי לממש צורת למידה זו כל אחד מהקורסים שלנו מבוסס על סדרה של שמונה סיפורים – סיפור לכל יחידה (ארבעה שיעורים).
4 שיעורים

יחידה 1 – "Anne in the Mirror"

ביחידת לימוד זו ילדיכם יקראו את הסיפור "Anne in the Mirror", ובעזרתו הם יספרו למורה על שגרת הבוקר שלהם, על הבגדים שהם לובשים ועל ימי השבוע. בנוסף ילדיכם ילמדו צירופי אותיות מורכבים בשפה האנגלית, כמו למשל הצירוף "sh" (כמו "shirt") וצירופי האותיות "gr", "cr", "br","fr" ו-"dr".

4 שיעורים

יחידה 2 – "?Who Am I"

איזו חיה אהובה על ילדיכם? בסוף יחידת לימוד זו הם יוכלו לתאר באנגלית את בעלי החיים האהובים עליהם. יחידה 2 מתמקדת בעיקר בנושאים כמו בעלי-חיים, חלקי הגוף ומילות פעולה. ילדיכם ילמדו את אוצר המילים החדש באמצעות הסיפור "Who Am I", ויתרגלו אותו עם המורה בעזרת משחקים, שירים ופעילויות. כמו-כן ישתמשו בכישורים החדשים שרכשו כדי להתחיל לקרוא סיפורים קצרים ולהשיב לשאלות עליהם.

4 שיעורים

יחידה 3 – "The Selfish Giant"

ביחידת הלימוד השלישית ילדיכם ילמדו מילים נוספות על נושאים כמו משחקי חברה, רהיטים ומזג האוויר בעזרת הסיפור "The Selfish Giant". בנוסף ילמדו לקרוא את צירוף האותיות "th" (כמו "mother") ואת צלילי האות-"c" הרכה והקשה (כמו "cloud" ו-"circle").

4 שיעורים

יחידה 4 – "Mr. Red and Mr. Green"

בשלב זה ילדיכם מכירים מילים רבות ולומדים להשתמש בהן בשיחות עם המורה. בעזרת הסיפור "Mr. Red and Mr. Green" ילדיכם ילמדו מילים נוספות על הדרך לבית-הספר, כיוונים, בטיחות בדרכים וימי השבוע. כמו-כן הם יתחילו ללמוד את שלושת צלילי האות "y" ואת האות "e הקסומה" המעניקה לחלק מהאותיות צליל שונה בתוך המילה (כמו למשל האות "a").

4 שיעורים

יחידה 5 – "Fun in the Neighborhood"

ביחידת לימוד זו ילדיכם ישוחחו עם המורה על עצמם ועל הדברים שהם אוהבים לעשות. במהלך השיעורים ילמדו מילים חדשות לתיאור רגשות, פעולות ומקומות בעזרת הסיפור "Fun in the Neighborhood". הם ימשיכו ללמוד מילים חדשות המכילות את האות "e הקסומה" ויבטאו את תנועות ה-"i" וה-"o" הארוכות, כמו "kite" ו-"rose". בנוסף ילדיכם ילמדו לקרוא את צירופי האותיות "ar" ו-"oo" (כמו "star" ו-"balloon").

4 שיעורים

יחידה 6 – "Alex Around the World"

הסיפור שיחידת לימוד זו מבוססת עליו נקרא "Alex Around the World", ובעזרתו ילדיכם ילמדו על שלוש ארצות שונות. בכל ארץ יכירו מאכלים, מקומות ובעלי-חיים האופייניים למקום, וכל זאת באמצעות שיחות עם המורה, שירים ומשחקים. כמו-כן ילדיכם ילמדו לקרוא את תנועת ה-"u" הארוכה (לדוגמה, "flute" ו-"cube") ואת צירופי האותיות "oa" ו-"ea".

4 שיעורים

יחידה 7 – "Jack and the Beanstalk"

היחידה השביעית מבוססת על האגדה האנגלית המוכרת "Jack and the Beanstalk". דרך הרפתקאותיו של ג'ק ילדיכם ילמדו על הפכים, מאכלים, בעלי-חיים ואנשים שונים. בנוסף ילדיכם ילמדו לבטא את תנועת ה-"a" הארוכה, וגם את צירופי האותיות "oh" ו-"ow".

4 שיעורים

יחידה 8 – "Little Red and Friends"

יחידת הלימוד האחרונה מסכמת את המסע שילדיכם עברו בלימוד השפה האנגלית. בעזרת הסיפור "Little Red and Friends" הם יחזרו על המילים ועל המבנים הלשוניים שלמדו לאורך הקורס. ילדיכם יהיו מסוגלים לנהל שיחות, לבטא צירופי אותיות וצלילם שונים ולהשלים משפטים בעזרת מחסן מילים. כמו-כן ילדיכם יוכלו לקרוא סיפורים קצרים ולהשיב לשאלות עליהם.

המורים שלנו

כל המורים שלנו הם מורים מוסמכים, דוברי אנגלית כשפת אם ומומחים בהוראת אנגלית כשפה שניה לילדים. נסיונם העשיר מאפשר להם להשתמש בפעילויות אינטראקטיביות מרתקות, כדי לעודד את ילדיכם להשתתף בשיעור וליהנות מתהליך הלמידה.

המורים מתאימים את סגנון ההוראה שלהם לכל ילד באופן אישי, על פי נקודות החוזקה והחולשה של הילד. כך הם מעניקים אפילו לילד הביישן ביותר את הביטחון לדבר באנגלית.

בטיחות ברשת

ב-Langaroo, אנו מצייתים להוראות החוק להגנה על פרטיות הילד ברשת האינטרנט (COPPA). כהורי הילדים אתם תוכלו לנהל את הגדרות סביבת הלימוד שלהם, להחליט אלו תכנים הם יראו ומה יוכלו לשתף בזמן הלמידה.